Qui desiderat pacem, preparet bellum – significado

Qui desiderat pacem, preparet bellum significa «un hombre que desea la paz, prepara la guerra».