Non liquet – significado

Non liquet significa «no está claro».