Erga omnes – significado

Erga omnes significa «a todos», «respecto de todos», «frente a todos».