Contraria contrariis curantur – significado locuciones latinas

Contraria contrariis curantur significa «los contrarios se curan con los contrarios».