A contrario sensu – significado

A contrario sensu significa «en sentido contrario».